Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

І. Вступ.

В цілісному комплексі розробки адміністративної реформи в Україні, що по суті є пошуком нової, якісно кращої моделі співвідношення і взаємодії суспільно-державних інститутів, місцевому самоврядуванню об’єктивно відводиться одне з провідних місць. Саме в чіткій, реально-діючій системі місцевого самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат зосереджується конструктивний потенціал, здатний з а мозгов адміністративного реформування скласти децентралізовані самоврядні інститути українського суспільства на противагу існуючому в Україні державному управлінні.Даний потенціал при наявності добре розробленої адміністративної політики держави може слугувати джерелом формування в Україні громадянського суспільства та правової держави. Це, звичайно ж, потребує всеохватывающего наукового Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат підходу, і я у своїй боті ставлю за завдання висвітлити й проаналізувати інститути місцевого самоврядування, як первинні елементи в системі самоврядності українського суспільства, в сукупності із співвідношенням з органами держави на сучасному етапі розвитку української держави й актуалізації питання щодо адміністративної реформи. Суспільство очікує, що адміністративна реформа Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат виновата проводитися в інтересах громадян України, і служіння їм має бути пріоритетним завданням виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це означає, що в першу чергу діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб виновата бути спрямована на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян, а також на надання Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат адміністративних послуг. Держава виновата відмовитися від намагання владарювати над суспільством і може втручатися у сферу приватного життя та приватної ініціативи лише у тих випадках, если це обґрунтовується реальною необхідністю забезпечення суспільних інтересів. Досягненню цих цілей повинні сприяти підвищення публічності і прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат самоврядування, а також відповідальності їх посадових осіб.

ІІ. Фактори, що визначають стан місцевого самоврядування, їх

проблематика.

Економічна база

Значним досягненням для демократизації суспільства за роки незалежності України є закріплення на конституційному рівні статусу місцевого самоврядування: стаття 7 КУ встановлює, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, йому також присвячений Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат ХІ розділ Конституції. На основі даних конституційних норм був прийнятий Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», а ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування суттєво наблизила дану галузь законодавства до європейських эталонів. На перший погляд, як бачимо, діяльність органів місцевого самоврядування має достатню правову базу для всебічного функціонування і розвитку в умовах Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат законодавчого закріплення багатьох прав і свобод. Але як виявляється на практиці, численні колізії виникають з цього приводу, а з их, в свою чергу, породжуються суперечності між суб’єктами публічних правовідносин, в чому ми, як пересічні громадяни, учасники місцевої громади не зацікавлені. Бо в такому випадку не вирішуються численні питання Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат місцевого рівня, а якщо це має великомасштабний нрав, то можна вже говорити про «хворобу» цілих регіонів нашої держави.

Маю сказати те, що місцеве самоврядування України від початку було недосконалим, але на теперішньому етапі, його проблеми суттєво загострились в силу певних факторів і обставин. Звісно, цих факторів багато і вони Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат між собою взаємо обумовлюються. Проте вони простежені, систематизовані науковцями і на сьогодні існує їх докладний перелік починаючи із законодавства і завершуючи правосвідомістю. Желаю звернути увагу на те, що даний предмет – систему місцевого самоврядування, необхідно розглядати в комплексі з іншими суспільними регулятивними елементами. Одним із таких найвпливовіших є державне Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат управління з яким самоврядування знаходиться у своєрідному діалектичному співвідношенні боротьби протилежностей. На стику двох систем - місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади ми можемо спостерігати протиріччя, втіленні у вертикалі нормативно-правових актів, що є ніщо іншим як колізіями.

Починаються вони із конституційного законодавства. Так, якщо порівняти два закони «Про місцеве самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат України» і «Про місцеві державні адміністрації», то можна виявити спільність об’єктів регулювання органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. При цьому виникає таке явище як конкуренція компетенції , яке по суті виявляється у тому, що на врегулювання одних і тих же відносин претендують кілька структурних органів Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат, протилежних по змісту їх призначення. Нередко виявляється так, що до відання місцевої адміністрація відходять питання, які за своєю природою не мають вирішуватися державою, а лише органами місцевого самоврядування, а останнім за допомогою численних постанов, норм, інструкцій виконавчої влади нав’язується неприбуткові, ресурсозатратні об’єкти й зобов’язання по їх утриманню, не Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат маючи для цього належної матеріальної і фінансової бази. Наприклад, порівнявши вищевказані закони у частині повноважень місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів місцевого самоврядування, не важко помітити, що як ті, так й інші займаються соціально економічним розвитком місцевості (ст. 13 ч. 1 п. 2 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 27 п.1 ЗУ Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат «Про місцеве самоврядування» ). Що стосується розподілу природних ресурсів: використання землі, охорони довкілля, то бачимо аналогічну ситуацію. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить ефективне використання природних ресурсів, майже те ж саме, але у другій формі сказано і про місцеві адміністрації: “...використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля”. Звісно Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат, конкуренція компетенції є не що іншим як колізією в законодавстві, яку досить вдало застосовують для задоволення своїх потреб корумповані бюрократы, а тому боротися з нею потрібно застосовуючи методи ліквідації колізій. З метою ліквідації колізійних ситуацій С. Г. Серьогіна пропонує в законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат державні адміністрації» передбачити положення, що всі законодавчі колізії компетенції між місцевими державними адміністраціями та місцевим самоврядуванням слід тлумачити на користь місцевого самоврядування.

Відступаючи від проблематики колізій в законодавстві, яке забезпечує нормативне підґрунтя місцевого самоврядування в Україні, треба з’ясувати ще природу економічного становища, що побудоване на цьому ж законодавстві Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. Тобто джерела фінансування і їх ступінь спів розмірності із витратами. Як випливає з Экономного кодексу України і ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні », основними надходженнями до місцевих бюджетів і зокрема до бюджетів місцевого самоврядування є доходи з власних джерел, податки і трансферти. Яким чином формуються ці надходження?

У Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат відповідності із статтею 60 ч. 1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальним громадинам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Звісно, такі Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат фінансові підприємства як, банки, страхові товариства, пенсійні фонди, торгові організації будучи в комунальній власності, враховуючи економічні особливості місцевості, за сучасних ринкових мозгов можуть бути досить прибутковими, але вони об’єктивно не завжди здатні наповнювати валову частку місцевого бюджету через ряд факторів. Наприклад не у всіх регіонах України є Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат досить розвинені фінансові, трудові ринки, ринки нерухомості чи природних ресурсів. А у зв’язку з низькою платоспроможністю жителів сільських, селищних, районних громад споживчий ринок таких місцевостей зовсім не стимулює до підприємницьких відносин. Не кажучи вже про те, що частина коштів з підприємств, які знаходяться у комунальній власності відмиваються корисливими посадовими Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат особами в органах місцевого самоврядування. Ця існуюча система економічного забезпечення місцевого самоврядування має бути реформована в першу чергу, так як фактично воно не володіє економічно розвиненими, високоприбутковими підприємствами, які б були первинним, стабільним наповнювачем бюджету місцевого самоврядування як це прийнято у більшості держав розвиненої демократії. Наприклад, у Польщі після Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат здійснення послідовних реформ місцевого самоврядування в 1990 році органи місцевого самоврядування найнижчого рівня – гміни почали отримувати достатню кількість власних доходів і частину від податків загальнодержавного рівня для самостійного функціювання без ніяких державних трансфертів (субвенцій) які обширно застосовуються в українській системі місцевого самоврядування. До речі, при підготовці другого етапу адміністративного реформування у Польщі Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат в 1998 році під час круглого столу тодішні комуністи запропонували представникам «Солідарності» застосувати модель, дуже схожу на ту, яка тепер існує в Україні: центральна влада керує виконавчим органом місцевого самоврядування. Хоча за теперішньої української моделі місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації формально і не керують виконкомами, проте мають на их величавый Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат вплив точніше вплив на фінансові ресурси.

Боротьба за ресурси – це закономірний наслідок слабкого місцевого самоврядування. Йдеться мова про вище вже зазначені, існуючі економічно розвинені підприємства, що можуть забезпечити повноцінне функціонування самоврядування і економічний розвиток громади. Вони є в наявності і розташовані на території України у відповідності із виробничо Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат-промисловою спеціалізацією регіонів. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяє таким об’єктам перебувати в комунальній власності. Так розділ ІІІ цього закону визначає перелік видів таких обєктів, регламентує загальними нормами їх захист, майнові операції, правомочності щодо володіння, користування, розпорядження тощо. Але за допомогою особливих норм вищих органів Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат виконавчої влади об’єкти комунальної власності можуть потрапити під керівництво місцевих органів виконавчої влади на досить тривалий період і разом з ними всі прибутки від діяльності цих підприємств. А валова частина податків від діяльності – передаються не в місцеві бюджети, а в державний бюджет. На мою думку така схема передачі коштів Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат не раціональна, бо з державного бюджету гроші опосередковано повертаються вспять в мі100, райони, селища у вигляді субвенцій і як правило, в недостатній кількості. Кошти ж які залишились у власності місцевих державних адміністрацій від податків, доходів з обєктів власності (формально комунальної) спрямовуються на фінансування послуг, що надаються цими адміністраціями. Але досить Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат нередко витрачається більше коштів на утримання штатів управлінь, відділів, інших органів виконавчої влади ніж на самі послуги, що їх повинні надавати ці державні служби. Зарубіжний досвід свідчить, що в окремих випадках державі дешевше заплатити за надання послуг недержавним установам, зокрема органам місцевого самоврядування, ніж самій утримувати громіздкий апарат.

Неприбуткові Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат установи соціального спрямування, наприклад лікарні, дитячі садки, бібліотеки, музеї, будинки культури та інші покладено на утримання місцевого самоврядування і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів і трансфертів. З цією метою було видано 15-го червня 1999 року Указ Президента України N 648 (648/99) “Про прискорення передачі об’єктів соціальної інфраструктури права державної Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат власності у комунальну власність”. За цим Указом об’єкти соціальної інфраструктури передавались у комунальну власність. Відповідно до статті третьої цього Указу видано Постанову Кабінету Міністрів «Про Порядок використання коштів державного бюджету, залучених під час передачі об’єктів соціальної інфраструктури з державної у комунальну власність». Згідно із цією постановою органам місцевого самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат надаються трансферти на допомогу по утриманню цих установ соціальної інфраструктури. Трансферти, згідно із Указом президента України «Про входи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи від 21. 07. 98 р. №810/98, є кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів, або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах». Трансферти визначаються у спеціально встановленому законодавством порядку: погоджуються із Міністерством економіки та Мінфіном, закріплюються у щорічному Законі України «Про бюджет», розподіляються радами вищого рівня. Кошти, надані як трансферти, згідно із постановою, мають використовуватись виключно на капітальний ремонт та утримання прийнятих у Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат комунальну власність об’єктів житлового фонду, зовнішніх мереж їх електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення та будівель, призначених для обслуговування цього фонду, а також інших об’єктів соціальної інфраструктури. Самий механізм нарахування дотацій досить цікавий – вони не залучаються з якихось зовнішніх джерел, а нараховуються з обсягу коштів, перерахованих до экономного фонду Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат з самих же місцевостей. Тобто регіон опосередковано через державу сам же фінансує свою соціальну сферу. Залучення додаткових коштів не відбувається, а має місце перерозподіл спочатку на загальнодержавному рівні, потім на регіональному і місцевих рівнях.

Як виявляється на практиці, даних коштів вистачає лише на поточне утримання соціальних установ, а на Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат їх розвиток, вдосконалення, на запровадження нових соціальних послуг самоврядування має шукати додаткові джерела фінансування, що є дуже проблематичним. З даної тези випливає, що сама соціальна сфера в державі, перебуваючи на дотаційному фінансуванні, знаходиться в застійному становищі і потерпає від недостачі ресурсів.

Аналізуючи вищесказане можна придти до висновку, що Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат за складними, непрозорими схемами розподілу фінансових ресурсів проглядається загальнодержавна політика централізму згідно з якою державі віддається перевага у адміністративному регулюванні прибуткових сфер суспільних відносин що має цілий ряд недоліків, а на місцеве самоврядування покладається обов’язок підтримання неприбуткової соціальної сфери при цьому недостатність фінансування веде до застою розвитку або погіршення охорони Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат здоров’я, освіти, культури як окремих регіонів, так і всієї держави в цілому.

Що стосується такового джерела фінансових надходжень як місцеві податки, то здесь теж потрібно розглянути їх у контексті проблематики співвідношення повноважень державних органів і органів місцевого самоврядування. У статті 69 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» гарантується Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки: 1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування. В першому пункті зазначається, що податки Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат встановлюються відповідно до закону. Таким законом є Закон України «Про державний бюджет», він приймається щороку і щоразу встановлюються законодавцем зміни щодо того чи іншого місцевого податку, який збирається місцевим самоврядуванням. С. Г. Серьогіна прокоментувала цю ситуацію так, що держава в особі Верховної Ради приймаючи новий бюджет, щоразу Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат встановлюючи нові вимоги до місцевих податків, немовби «грається» із місцевим самоврядуванням.

Повноваження, делегування повноважень

Розкривши проблематику економічної основи діяльності місцевого самоврядування, відразу постає ще одне суттєве питання у співвідношенні із державою, але тепер організаційно-правового нраву. Питання стосується делегування повноважень як з однієї, так і з іншої сторони Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. Делегування повноважень означає, як правило, передачу функцій, повноважень на певний час із збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх до власного виконання. Водночас делегуючий суб’єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання делегованих функцій, повноважень; він може також фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати у користування необхідні Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат для цього об’єкти. В Україні на законодавчому рівні закріплене право органів місцевого самоврядування на делегування повноваження. Це право випливає із статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Разом з тим в Конституції України ст. 143 передбачається можливість надання органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади. Органи місцевого Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Проте, важливо розглянути питання наскільки відповідає природі місцевого самоврядування передача обласними та районними радами повноважень щодо вирішення питань місцевого значення органам державної влади. За теперішніх разумов процес делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат потребує вдосконалення і це неодноразово наголошується науковцями. Оскільки рішення про делегування приймається у вигляді закону, а невиконання закону не може бути виправданим, навіть якщо його виконання суперечить інтересам територіальної громади, порушує права суб’єктів місцевого самоврядування, бо тим самим буде порушено принцип законності. Такий порядок делегування повноважень позбавляє будь Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат-якого сенсу питання про добровільність чи не добровільність передачі і відповідно прийняття та здійснення цих повноважень. Навіть враховуючи, що передача здійснюється добровільно, на підставі рішень відповідних рад, таке делегування, на думку багатьох фахівців, не відповідає міжнародній практиці і самій природі місцевого самоврядування. Фахівці висловлюються з цього приводу по різному, але ті Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат, які безпосередньо займаються в сфері місцевого самоврядування майже одностайно погоджуються з твердженням, що інститут делегування повноважень створює більше заморочек, ніж їх вирішує. Так, на переконання Ю. Лазнікова (начальник юридичного відділу Луганської облдержадміністрації)

виконкоми місцевих рад мають подвійні повноваження - повноваження від міської ради і делеговані повноваження, нав Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат’язані державою. Багато в чому вони один з одним подібні. Останні по своїй суті безвідповідальні і не ефективні. Держава виновата чітко відповідати за їх фінансування і по цій обстоятельстві не хоче розмежовувати ці повноваження щоб не показувати свою не здатність… У виконкомів навіть юридично не має відповідальності за делеговані Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат повноваження, а це вже погано. Деякі практики висловлюються більш конструктивно, як наприклад, Лінник (секретар міськради м. Щастя) пропонує зовсім знищити інститут делегування повноважень. Проте, беззаперечним є те, що необхідно підходити до цього питання виважено і не приймати поспішних рішень, якими б правильними вони не здавались на перший погляд.

Конституційні Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат положення про визнання і гарантування в Україні місцевого самоврядування означають, що питання місцевого значення можуть і повинні вирішувати саме територіальні громади або ж органи місцевого самоврядування, а не органи державної влади. Недопустимість обмеження прав місцевого самоврядування і належних йому повноважень щодо вирішення питань місцевого значення є однією з основ Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат конституційного статусу місцевого самоврядування. Водночас вона пов’язана з регулюванням прав і свобод людини та громадянина, оскільки будь-яке подібне обмеження безпосередньо впливає на нормативно-правовий зміст і повноту права громадян на здійснення місцевого самоврядування. Отже, враховуючи це, можна зробити висновок про недопустимість навіть добровільної (на підставі рішення органу місцевого Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат самоврядування чи договору) передачі повноважень, у цілому чи частини, щодо вирішення питань місцевого значення органам державної влади. Якщо наділення органів місцевого самоврядування державними повноваженнями не суперечить природі місцевого самоврядування, то здійснення органами державної влади повноважень місцевого самоврядування означає просто ліквідацію останнього на відповідному рівні, що красномовно підтверджує практика здійснення Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат місцевого самоврядування в Україні на районному та обласному рівнях. Така точка зору відповідає ряду демократичних принципів, і може обширно застосовуватись як концепція при стабільній, усталеній системі суспільно-державних відносин, в яких самоврядним інститутам надаються широкийі права і можливості їх здійснення. Але, на мою думку, на теперішньому етапі становлення цієї системи дана Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат концепція не враховує такої особливості відносин між державною виконавчою владою і місцевим самоврядуванням як динамічність . Теперішній комплекс нормативного й функціонального забезпечення самоврядування значною мірою спрямований на процес трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування, а отже попри певну нормативну усталеність концепція, як і саме явище місцевого самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат в Україні, має бути «динамічною» , тобто такою, що враховує перебування системи місцевого самоврядування на етапі перетворень. Виходячи із стратегічної мети української держави – інтеграції до Європейського Союзу, можна сказати, що перша концепція мінімалізації втручання держави у справи територіальної громади через інститут делегування повноважень, виновата також враховувати проміжні варіанти. Одним з таких є Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат адміністративний договір, що може встановити взаємні права та обов’язки, контроль за виконанням делегованих повноважень у двосторонньому порядку. Відповідний договір на думку наших науковців може бути укладено лише на підставі і на виконання норм закону. Природа такового договору потребує додаткового ґрунтовного дослідження, адже це новий прогресивний інститут в українській Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат правовій системі, що увібрав тенденції децентралізації виконавчої системи державного управління і дозволяє враховувати інтереси громад на високому законодавчому рівні. Разом з тим необхідно розробити гарантії його дотримання і виконання у формі нових дієвих публічно-правових інститутів.

Особливості української моделі місцевого самоврядування

У вижче надрукованих тезах було Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат проаналізовано проблемні аспекти співвідношення регулювання суспільних відносин державними інститутами та інститутами громадянського суспільства. За допомогою практичних прикладів описувалась дія тих чи інших норм, нормативно-правових актів, інститутів, колізій та існуючих концепцій, їх вдосконалення та поліпшення за якісно новими принципами, що диктуються об’єктивно сформованими тенденціями в українському суспільстві. Але система місцевого самоврядування Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат в Україні не є чимось унікальним, вона багато в чому идентична з іншими світовими системами й підкоряється багатьом найзагальнішим принципам. З метою всебічного та повнішого його вивчення й пізнання, пропоную розглянути місцеве самоврядування України на загальнотеоретичному рівні з обов’язковим урахуванням європейських та світових тенденцій і закономірностей Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат у даній галузі, а також звернутись до історичних передумов формування самоврядування. Для зручності при аналізуванні особливостей формування нашої системи місцевого самоврядування можна використати порівняльно-правовий способ і прослідкувати історію становлення.

Нередко, проводячи класифікацію системи організації влади на місцях, вирізняють: англо-американську (англосаксонську), континентальну (французьку, романо-германську або європейську), іберійську та радянську Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. В окремих державах система організації влади на місцях характеризується ознаками і англо-американської, і континентальної моделі, наприклад ФРН, Австрія, Росія, що дає підстави виділяти змішану модель. У світі найбільш поширеними є дві моделі місцевого самоврядування: англосаксонська і європейська. Основна їх відмінність в тому, що в першій Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат – суб’єкти місцевого самоврядування не здійснюють повноважень органів державної влади, а в другій – залучаються до реалізації державних функцій. Сутність англосаксонської системи полягає в тому, що за базу взято теорію природних прав людини та громадянського суспільства. Англосаксонська модель самоврядування виростала із місцевих громад і приходів, яким була надана широка автономія Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат не лише у виконанні приписів королівської влади, але й у власній правотворчості. Територіальним органам на містах доручалися всі сторони управлінської діяльності аж до здійснення судово-поліцейських функцій. На прикладі англосаксонської системи місцевого самоврядування можна спостерігати таку його лінію розвитку як відкрита модель. Відкрита модель – це рух знизу, если жителі об Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат’єднуються для вирішення заморочек, домовляються про правила, збирають кошти для утримання служб, розв’язання тих чи інших завдань, домовляються з сусідніми селами про спільні дії (наприклад водозабезпечення населених пунктів тощо). Основний принцип «виникає неувязка – громадина її вирішує», звідси ініціативність і дух свободи, який існує в місцевому самоврядуванні певних Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат країн. Англосаксонська відкрита модель місцевого самоврядування поширювалась переважно разом із поширенням англо-американської правової системи і на історичний розвиток самоврядування в українській державі не вплинула через ряд історичних, географічних факторів. Навпаки, наша правова система має історичний досвід закритої моделі місцевого самоврядування , яка бере свій початок з давньогрецького періоду, де Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат існували міста-держави, в яких лише жителі мали відповідні права, а інші – раби чи іногородні, хоч і проживали в місті, були безправними. Мі100 існувало за принципом «закритої корпорації» (закритого клубу) і можна закономірно припустити, що влада в таких містах зосереджувалась у руках досить авторитетних діячів того часу. Хоча ця Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат модель існувала в чистому вигляді в античній Греції та в Римі, її елементи передалися нам разом із заснуванням грецьких міст на території українського народу, але цей факт залишається цікавим скоріше для істориків а ніж для правників, тому, що наша правова система не увібрала традицій місцевого самоврядування закритої моделі, вироблених греками Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат крім 1-го елементу, про який буде йтися мова отдалі.

Аналіз конституційних норм українського законодавства дозволяє стверджувати, що ми маємо змішану модель місцевого самоврядування і на її розвиток найбільше вплинули не відкрита чи закрита моделі, а модель, продиктована державницькою теорією царської Росії, континентальною європейською моделлю та радянським підходом до інститутів Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат місцевого самоврядування як до буржуазних. Так історично склалося, що Україна перебувала під потужним впливом Росії, в якій більш популярною була державницька теорія місцевого самоврядування (в середні віки, та і пізніше престижною була служба у царя, тобто історично формувалася централізована управлінська вертикаль; люд, як правило, завжди сподівався на царя). Закрита Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат модель місцевого самоврядування міст-держав згодом еволюціонувала в епоху середньовіччя у так зване Магдебурзьке право, яке знайшло поширення в містах західної частини України. Але найсильнішого впливу на інститут місцевого самоврядування здійснив період перебування Української республіки у складі радянського союзу і я пропоную детальніше розглянути елементи системи місцевого самоврядування, що дістались нам Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат у спадок від радянської доби.

Після проголошення незалежності України і розбудови її як незалежної, суверенної, демократичної держави законодавець разумеется не став на шлях кардинальних перетворень у галузі місцевого самоврядування, а віддав перевагу адаптації вже існуючій системі, що будувалась на радянський лад. За роки незалежності України конструктивні перетворення в Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат системі державного управління та місцевого самоврядування поєднувалися і співіснували з елементами що дісталися у спадок від радянської доби, це робить його внутрішньо суперечливим, громіздким, відірваним від людей і неефективним.Державне управління, як наслідок надмірної децентралізації,стало гальмому проведенні соціально-економічних і політичних реформ, а на місцевому рівні – завадою Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат розвитку місцевого самоврядування. Адже типовим в наш час стало “протистояння„ органів державної влади на місцях представницьким і виконавчим органам місцевої громади, що виявляється у лобіюванні своїх інтересів. Як сказав екс-президент України Л. Кучма в одному зі своїх інтерв’ю: «Складається враження, що центральна та місцева влади - вороги. Це неприпустимо Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат, бо головним завданням влади на всіх рівнях є покращання життя людей. А влада, яка не вирішує свого головного завдання, взагалі нікому не потрібна». На сучасному етапі весь комплекс заходів у сфері місцевого самоврядування характеризується відсутністю ефективної регіональної політикив якій місцевому самоврядуванню відводилися б функції соціально-економічного розвитку регіону, поліпшення Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат якості життя населення, ефективного управління природними ресурсами, раціонального використання земель тощо. Як бачимо, регіональна політика в демократичній державі з ринковою економікою покликана сприяти формуванню економічного базису місцевого самоврядування, а її відсутність чи недієвість призводить до нікчемностісамоврядування як такового; централізм – це наслідок адміністративно-командної системи управління, яка за довгі Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат роки існування в українському суспільстві вкоренила свої інститути. Багато з их залишаються діючими і цьому сприяє відсутність досвіду місцевого регулювання в умовах трансформації суспільно політичного ладу, а закріплення на конституційному рівні принципів унітаризму аж ніяк не сприяє їхній ліквідації; на жалко, після шістнадцяти років становлення місцевого самоврядування ми повинні констатувати Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат наявність й інших заморочек, які створюють загрозу кризового розвитку наших міст і сіл. Серед таких є неврегульованість між бюджетних відносин, наслідком чого є жебрацький стан місцевих бюджетів, невизначеність розподілу компетенцій і ресурсів між владою різних рівнів, кризовий стан комунального господарства. Ці проблеми загальновідомі, для їх вирішення дещо Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат робиться, але робиться неприпустимо повільно.

Концептуальне та законодавче визначення нормальної

децентралізації

На мою думку не вирішеним є питання про оптимізацію розподілу повноважень між органами державної влади на місцях і органами місцевого самоврядування тому що не встановлено на рівні державних стратегічних концепцій належних заходів по здійсненню децентралізації управління. З цього Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат випливає, що одним з найгостріших питанням проблематики взаємовідносин на місцях органів державної влади і місцевого самоврядування є питання встановлення примату централізації чи децентралізації державної влади, що саме по собі має бути концептуально обґрунтованим. Особливістю ж місцевого самоврядування в Україні є те, що воно діє за відсутності чіткого концептуального Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат підґрунтя. Проте, не слід вирішуючи питання про децентралізацію, абстрактно протиставляти державу і місцеве самоврядування. На практиці ці явища у певних проявах можуть вступати у конфлікт, але, виходячи з концепцій громадянського суспільства і правової держави, таке протиставлення неприпустиме.

Державний механізм і місцеве самоврядування є інститутами громадянського суспільства, кожен з яких, здійснюючи притаманні Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат йому функції, сприяє в цілому його становленню і розвитку. Конституювання держави і місцевого самоврядування як складових громадянського суспільства дозволяє вирішити делему їх співвідношення і взаємодії. В такій системі координат говорити про підпорядкованість місцевого самоврядування державній владі немає сенсу, тому що пріоритети визначаються верховним сувереном – Українським народом, а Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат зміст діяльності органів публічної влади спрямований на забезпечення прав та свобод людини і громадянина

Неувязка нормальної децентралізації, знаходження балансу між об’єктивною тенденцією до розширення повноважень органів місцевого самоврядування, залучення до управління місцевими справами громадськості і водночас потребою для держави регулювати економічний, соціальний та екологічний стан території країни, забезпечувати достатні фінансові Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат ресурси для підтримання збалансованого розвитку регіонів є досить дискусійною у середовищі правників і політиків. Одні вважають, що передача державою на регіональний рівень всіх інструментів впливу на економічні процеси неодмінно матиме наслідком зростання регіональних дисбалансів, інші виступають за визнання потреби підтримувати конкурентоспроможність регіонів. Як реакція на пострадянську ідеологічну та Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат фактичну централізацію закономірно виникла точка зору, що децентралізоване управління найбільш схильне до врахування потреб громадян при наданні громадських послуг, а також до виконання функції формування нової політичної еліти. Однак останнім часом виникає все більше сумнівів щодо безапеляційності цих тверджень. Тому що саме на регіональному рівні нередко управлінські функції зосереджені в руках Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат закритої, немобільної традиційної еліти (чи коаліції еліт, у минулому конкуруючих), у руках якої зосереджено значні політичні, інституційні та фінансові ресурси.. Це веде до зменшення контролю держави за процесами, які відбуваються на території її впливу. Уникнути своєрідної консервації соціально-політичної схеми розвитку території, на думку багатьох науковців, можна шляхом Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат розширення поняття децентралізації аж до використання моделі інституціалізації колективних інтересів населення певної території, тобто залучення громадян до управління, пропагування іміджу «активного жителя», виховання у громадян гордості за місцевість де вони проживають. Така думка науковців і з нею не можна не погодитися. Але як зазначив з цього приводу проф Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. Петришин, итог прийняття таких актів на даному етапі, що намагаються пробудити у жителів гордість чи підняти імідж самоврядування, виявляється скоріше ідеологічним ніж технологічним тобто вторинним для проведення реформи. Наприклад питання щодо того як назвати послуги в галузі місцевого самоврядування – соціальними чи адміністративними цікавить більше науковців-теоретиків, але людей Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат дійсно більше турбує те, є ці послуги чи їх немає. Можна, звичайно, говорити й про ідеологію, безумовно. Без ідеології, без мети також успіху не буде.

Звісно, вирішення питання про встановлення тонкої границі між централізацією та децентралізацією є складним тому що воно є своєрідною філософською та діалектичною категорією боротьби протилежностей. Може Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат допомогти лише зважений, добре продуманий, гнучкий правовий механізм, здатний пристосовуватись до динамічних змін у суспільстві. Помилковим, на мою думку, буде твердження деяких точок зору про те, що його треба винаходити, в такому разі він виявиться «українським велосипедом» в системі правових реформ. Насправді оптимальне вирішення питання про децентралізацію має місце Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат в ряді країн європейських демократій.

Досвід Польщі у проведенні адміністративної реформи

Багатим досвідом в плані децентралізації і адміністративного реформування володіють поляки, які провели дві складні реформи (першу в 1989 році, а другу – 1998 році.) колективом експертів під керівництвом професора Єжи Регульського. Досить цікавим був другий етап: в 1998 році реформовано адміністрації на Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат субрегіональному і регіональному рівнях. В Польщі вони називаються відповідно повіт (в Україні - район) або воєводство (в Україні це обласний рівень). «Солідарність» - політична сила, яка з самого початку перехопила ініціативу по реформуванню, на цьому етапі головним вбачала в тому щоб весь виконавчий апарат на рівні регіону був під владою громад через Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат посередництво їх довірених представників. Тепер у Польщі люди обирають депутатів регіону, депутати регіону обирають маршалка, у котрого вся влада: гроші, ресурси, адміністративна структура. А представник центральної влади в регіоні – воєвода – контролює лише поліцію, пожарні служби, різноманітні інспекції, але він полностью не займається інвестиціями і поточним адмініструванням. Це є дуже Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат суттєвим - децентралізація, передача влади ближче до людей.

В Україні також робилися спроби на законодавчому рівні вирішити питання адміністративного реформування, що виявилось у комплексі заходів. Ці входи розроблялись з урахуванням багатьох перспектив - забезпечення становлення України як високо розвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат та демократії, що позволило б їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Було прийнято ряд нормативно правових актів: концепція адміністративної реформи в Україні, Указ президента України «Про входи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» в частинах, що стосуються місцевого самоврядування, численні підзаконні акти. Головними пт цих документів є:

- утвердження Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування

- організація на нових засадах служби в органах місцевого самоврядування;

- законодавче розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і основних самоврядних повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня.

- визначення механізму судового захисту прав територіальних громад.

- запровадження механізмів Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат державної підтримки розвитку місцевого самоврядування та проведення муніципальної реформи. І так отдалі.

Створено державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи, відбуваються щорічні Всеукраїнські муніципальні слухання, на яких обговорюються актуальні проблеми місцевого і регіонального розвитку та визначаються шляхи їх вирішення, проведено відкритий конкурс проектів і програм місцевого і регіонального розвитку.

Законопроект Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат 3207-1

Досягненням на шляху подолання кризового становища в адміністративній сфері в Україні вважається законопроект 3207-1, яких хоч і не став до сих пір законом, але є прогресивним по своїй суті бо, врахувавши досягнення попередніх актів, спрямований на внесення конкретних змін до норм Конституції України. Є висновок Конституційного Суду України у справі за Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат зверненням Верховної Ради України пронадання висновку щодо відповідності проекту Закону України"Про внесення змін до Конституції України"вимогам статей 157 і 158 Конституції України(справа про внесення змін до статей 85, 118, 119, 133, 140,141, 142, 143 Конституції України) про те, що даний законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Рішення конституційного Суду є обов’язковим Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат для виконання, остаточним і оскарженню не підлягає. За прийняття цього рішення КС проголосували 10 суддів, проти виступили 4 ще один суддя виразив окрему точку зору. Розгляд цього законопроекту проходив досить довго. Судді КС виразили ряд застережень до окремих положень законопроекту. Наприклад, судді вважають недосконалим механізм введення в дію цього законопроекту Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. В законопроекті передбачається, що «Цей Закон вступає в силу з денька проведення в березні 2006 року чергових виборів в місцеві ради п’ятого скликання». Механізм введення закону нереальний тому що неможливо змінити за один денек адміністративно-територіальний устрій. На думку КС, в Законі недоцільно було б визначати механізм функціонування районних Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування до формування нового складу місцевих рад і інших органів місцевого самоврядування у відповідності із цим законом.

Законопроект №3207-1 спрямований на зміцнення системи місцевого самоуправління в Україні. Ідея законопроекту полягає в тому, щоб на всій території України питання місцевого значення вирішувались місцевими радами і їх виконавчими комітетами. Законопроектом вносяться Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат зміни в адміністративно-територіальну систему, скасовуються такі адміністративно-територіальні одиниці як село, поселення, мі100, замість яких вводиться нова адміністративна одиниця – община. Крім того, згідно їз законопроектом, органи місцевого самоврядування отримують право створення виконавчих органів.

Висновок

Сьогодні, аналізуючи вищезазначені проблеми місцевого самоврядування, ми приходимо до висновку, що ініціативні Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат та професійні діячі муніципальної справи вбачають шлях до розв'язання заморочек у тому, щоб дати місцевій владі, як казав колишній російський президент, стільки самоврядування, скільки вона може нести. Це означає, що можливості самоврядування після втілення в життя довгоочікуваної адміністративної реформи повинні бути суттєво розширені не лише формально на Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат рівні законодавства, а й шляхом запровадження реально діючих інститутів і гарантій які б мали своєю матеріально-фінансовою основою стабільні, своєчасні ресурси в обсязі необхідному для надання послуг на місцевому, регіональному рівні, а також їх має вистачати на розвиток об’єктів загальнодержавного рівня. При цьому має бути враховане питання про оптимальне Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат співвідношення з органами виконавчої влади держави на місцях, щоб таке співвідношення сприяло саме конструктивній для громади співпраці двох систем регулювання на місцевому рівні.

Досягнення бажаного стану місцевого самоврядування неможливе без здійснення цілого ряду законодавчих та інституційних перетворень. Такими є перетворення щодо адміністративно-територіального устрою, виборів місцевих депутатів, формування виконавчих Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат органів місцевого самоврядування, делегування повноважень і здійснення контролю за їх виконанням, збору місцевих податків, утримання неприбуткових підприємств тощо. При цьому не уникнути орієнтації на зарубіжний досвід вирішення подібних заморочек і на основоположні цінності в галузі місцевого самоврядування держав Європейського Союзу.

Треба відкрити шлях місцевій ініціативі, интенсивно залучати до участі Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат в управлінні справами своїх міст їх мешканців - тобто наповнити реальним змістом поняття самоврядування. Місцева влада, як і влада всіх інших рівнів, виновата стати відкритою, прозорою та зрозумілою.

Отже беручись до вирішення заморочек в галузі місцевого самоврядування необхідно неодмінно враховувати ряд факторів, адже проблеми наших регіонів, міст і сіл Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат - це проблеми загальнодержавного нраву. Ці проблеми безпосередньо торкаються кожного українця, бо всі ми користуємось комунальними послугами, ходимо та їздимо вулицями, дихаємо повітрям наших міст. Усі громадяни України є членами територіальних громад.


Перечень використаної літератури:

1. Кравченко В. І. місцеві фінанси України: навч. посібник. – К.: Знання, 1999

2. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М., Веніславський Ф Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. В. Конституційне право України в схемах і дефініціях. – Харків 2003.

3. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. – Харків: Одісей, 2006.

4. Любченко П. М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Харків: модель всесвіту, 2001

5. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Навчальний посібник. Під редакцією Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат Ю.М. Тодики, В. А. Шумілкіна.- Харків: Одісей 2004. – С. 302.

6. Матеріали круглого столу «Адміністративна реформа в Україні – стан та очікування» 17 квітня 2002 року м. Київ

7. Матеріали роботи громадського форуму «Конституційна реформа: погляд громадянського суспільства» 16 – 18 свирепого 2007 року м. Одеса.

8. Погоріло В. Ф. Конституційне Право України . – К.: Наукова думка, 2002

9. Серьогіна С. Г Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат. Форми діяльності місцевих рад: проблеми правового регулювання і реалізації // Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 4-5 грудня 2001 р./ за ред.. М. І. Панова. – Харків: Нац. юрид. Акад.. України, 1992 с 56-59

10. Серьогіна С. Г. Удосконалення системи територіальної організації публічної влади в Україні як продовження конституційної реформи // Проблеми удосконалення Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Харків 25 травня 2004 р. за ред.. проф.. Ю. П. Битяка.

11. Фрицький О. Ф. Конституційне Право України . – К.: Юрінком Інтер, 2006

12. Шинкар Л. В. Становлення муніципальної служби в Україні // Держава і право: Зб. Наук. Праць. – випуск 19. К.. ін-т Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи - реферат держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2003. – с 205-210aktivnie-cveta-dejstvuyut-vozbuzhdayushe-uskoryayut-processi-zhiznedeyatelnosti-chasto-uluchshayut-samochuvstvie-eto-v-pervuyu-ochered-krasnie-i-oranzhevie-cveta.html
aktivnie-formi-raboti-s-roditelyami-hod-igri-gejm-kto-pervij-voprosi-dlya-komand-otvechaet-ta-komanda-uchastnik.html
aktivnie-i-interaktivnie-metodi-obucheniya.html